Friday, July 20, 2012

Cerita Simple Sangat, Layak Untuk Siri Tv Saja...


Cinta Platonik adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menyebut sebuah perkaitan kasih sayang, tetapi unsur-unsur rasa tarikan secara seksual tidak wujud. Istilah ini diambil dari salah satu bahasa Yunani, Plato, terutama dari karyanya Symposium, yang tertulis bahawa cinta akan wujud daripada kebaikan adalah dasar dari semua kebajikan dan kebenaran. Istilah Amor Platonicus, telah digunakan pada awal abad ke-15 oleh Marsilio Ficino,sebagai sinonim daripada "Amor Socraticus," yang merujuk kepada kasih sayang antara Socrates dan murid-muridnya. Selanjutnya di sini.

No comments:

Post a Comment

nRelate - All Sections